Przypis: 2


perinde sonat – imię Anna zarówno w wersji łacińskiej jak hebrajskiej jest palindromem – brzmi tak samo czytane od lewej i od prawej. [GF]


Zamknij okno