Przypis: 1


Wiersz stanowi próbę przekładu greckiego anakreontyku Eis symposion (nr 41 wg edycji Stephanusa, jw.). [AG] 


Zamknij okno