Przypis: 2


Pulchre... ministri – w greckim oryg. biesiadnikom usługują „piękni chłopcy” (hapaloi... paides), zaś u Kochanowskiego wino podają zwykli służący (ministri), za to wino jest „pięknie wymieszane” (pulchre... temperatos scyphos). [AG]


Zamknij okno