Przypis: 2


Acidaliae – przydomek Afrodyty: Acidalia, utworzony od nazwy źródła o tej nazwie w Beocji, por. Mart. VI 13. [AG] 


Zamknij okno