Przypis: 1


Falernum...Caecubum – gatunki win italskich z Kampanii i Lacjum, znane już w czasach antycznych, sławione w poezji Horacego (zob. np. Carm. I 20). [AG]


Zamknij okno