Przypis: 1


Wiersz wzorowany na epigramie Krinagorasa z Mityleny (I w. p.n.e.). Zob. AP VI 244. [AG]


Zamknij okno