Przypis: 1


Wiersz wzorowany na epigramie Bassosa (I w. n.e.). Zob. AP V 125. [AG] 


Zamknij okno