Przypis: 1


Wiersz datowany na 1558 r., poświęcony Erazmowi Kretkowskiemu (1508–1558), studentowi uczelni padewskiej, kasztelanowi gnieźnieńskiemu, sławnemu dyplomacie (także posłowi Zygmunta Augusta) i podróżnikowi, który dotarł do Kairu i Indii. Tekst wydany w Bazylei w 1560 r. stanowi wedle ustaleń T. Ulewicza pierwsze publikowane dzieło Kochanowskiego. [AG] 


Zamknij okno