Przypis: 1


Quis te Duditi – Andrzej Dudycz (1533–1589), mówca, polityk, filozof, poseł Maksymiliana II, od 1565 na dworze Zygmunta Augusta; przyjaciel z czasów studiów padewskich Andrzeja Patrycego Nideckiego i Pawła Manutiusa. Kochanowski poświęcił mu też jedną z elegii (zob. El. III 16). [AG] 


Zamknij okno