Przypis: 1


Wiersz adresowany do brata, Piotra, któremu poeta dzierżawił Czarnolas, skomponowany ok. 1557–1558. [AG] 


Zamknij okno