Przypis: 1


Motyw miłości jako walki (militia amoris) wywodzi się m.in. z twórczości Owidiusza (zob. Am. I 9: „militat omnis amans”), podobnie motyw dziewczyny rozbrajającej płaczem kochanka (zob. Ov. Am. I 7, 22: „egit me lacrimis ore silente reum”). [GF]


Zamknij okno