Przypis: 1


Wiersz jest naƛladowaniem epigramu Filipa z Tessaloniki (I w. n.e.). Zob. AP XI 33. [GF]


Zamknij okno