Przypis: 1


docte Royzi – Piotr Rojzjusz (1506–1571), hiszpański humanista i pisarz łaciński, dworzanin Zygmunta Augusta, wychowanek uczelni bolońskiej i padewskiej, sprowadzony do Krakowa przez biskupa Piotra Gamrata. Wiersz datowany ok. 1560, zanim jeszcze Rojzjusz osiadł na stałe na Litwie. [AG] 


Zamknij okno