Przypis: 1


Epigram poświęcony Andrzejowi (Jędrzejowi) Żelisławskiemu, bliżej nieznanemu właścicielowi gospody, u którego gościł zapewne nieraz Kochanowski wraz ze swoimi przyjaciółmi (por. Fraszki I 71); brak bliższych historycznych danych o tej postaci. [AG] 


Zamknij okno