Przypis: 1


cum me… torqueret Lydia – Lidia to liryczne „ty” wielu elegii Kochanowskiego, zob. m. in. El. I 4, 6, 10, 12, 13; II 1, 5, 6, 9. Por. El. II 9, 23: „Lydia me torquet”. [GF]


Zamknij okno