Przypis: 1


Wiersz jest wiernym przekładem epigramatu Antypatra z Tessaloniki (AP VI 256) na Milezyjczyka Nikofonta, zwycięskiego boksera w igrzyskach olimpijskich. [AG]   


Zamknij okno