Przypis: 1


Wiersz utrzymany w dymetrze jambicznym, datowany na okres 1560-1561, odnoszący się prawdopodobnie do samych początków wojen moskiewskich za Zygmunta Augusta; być może powstał jeszcze przed objęciem przez Padniewskiego biskupstwa krakowskiego w roku 1560, skoro nie nosi tytułu Ad episcopum Cracoviensem. [AG]   


Zamknij okno