Przypis: 2


Theiam Anacreontis... lyram – tejska lira Anakreonta; Anakreont z Teos (ur. ok. 570 p.n.e.–485 p.n.e.), joński poeta grecki, słynny z wierszy jambicznych i elegii, poświęconych tematyce miłosnej i biesiadnej. [AG]


Zamknij okno