Przypis: 1


Wiersz wzorowany na epigramatyce greckiej, por. AP X 122. [AG] 


Zamknij okno