Przypis: 2


in nervum erumpet – tu w znaczeniu „skończy w więzieniu”, „pójdzie w dyby”. Por. Terencjusz, Phormio, IV 4.15. [GF]


Zamknij okno