Przypis: 2


dies materna excepit – chodzi o 1 sierpnia 1520 r., kiedy to urodził się Zygmunt August. [AG]


Zamknij okno