Przypis: 4


Maeotis aquas – Meotyda, dawna nazwa Morza Azowskiego. [AG] 


Zamknij okno