Przypis: 1


Nie wiadomo, czy wiersz jest adresowany do Mikołaja Radziwiła Czarnego (1515–1565), któremu Kochanowski poświęcił jedną z elegii (zob. El. III 9), czy też do jego stryjecznego brata, Radziwiłła Rudego (1512–1584), wielkiego kanclerza litewskiego od r. 1566. [AG]


Zamknij okno