Przypis: 2


sonipesve, faberve /Visus habere alas saxave inire choros – aluzja kolejno do Pegaza (skrzydlatego konia), Dedala (skrzydlatego kowala) oraz śpiewu Orfeusza (tańczącej skały). [AG]  


Zamknij okno