Przypis: 1


Gorsci – Jakub Górski (1525–1585), filolog, teolog i krasomówca, rektor Akademii Krakowskiej, autor rozprawy polemicznej z zakresu retoryki, skierowanej przeciwko Benedyktowi Herbestowi (ok. 1531–1593). Spór dotyczył cycerońskiej definicji periodu retorycznego. [AG]


Zamknij okno