Przypis: 1


Metafora „astronomiczna”: Wenus to gwiazda zaranna, Tytan zaś to Helios (słońce). [GF]


Zamknij okno