Przypis: 1


Epigram opiera się na grze słów. Czasownikowi pergraecor („hulać na grecką modłę”, zob. np. Plaut, Mostellaria [Strachy], 22: „dies noctesque bibite, pergraecamini”) przeciwstawia Kochanowski własny neologizm pertodescor („hulać na niemiecką modłę”). [GF]


Zamknij okno