Przypis: 1


Epigramat najprawdopodobniej poświęcony Filipowi Padniewskiemu. [AG]


Zamknij okno