Przypis: 1


Wiersz jest naƛladowaniem epigramu Apollonidesa ze Smyrny (I w. p.n.e./ I w. n.e.). Zob. AP XI 25. [AG]


Zamknij okno