Przypis: 1


Epigram oparty na grze topiką vocare ad Musas i koniecznej ucieczki z Helikonu, aby wiernie służyć mecenasowi, potrzebującemu pomocy w obliczu kryzysu państwa. [AG]


Zamknij okno