Przypis: 2


spes ambitiosa galeri – aluzja do otrzymanego przez Kochanowskiego probostwa w Poznaniu i Zwoleniu. [AG] galeri – chodzi o kapelusz kardynalski (galerus lub galerum), używany w kościele katolickim od 1245 r. [GF]


Zamknij okno