Przypis: 3


Otia… dulcia pojęcie otium, czasu wolnego od obowiązków publicznych (negotium), wiązało się ściśle z twórczością literacką. Dla Cycerona (De off. III 1) czas wolny powinien być przeznaczony na myślenie o obowiązkach („in otio de negotiis cogitare”) lub na pisanie („otium suum consumare in historia scribenda”, Cic. De orat. II 57); u Owidiusza zaś otia oznacza twórczość poetycką (por. Trist. II 224). Por. wywodzące się ze średniowiecznego monastycyzmu pojęcie otium negotiosum („niepróżnującego próżnowania”). [GF]


Zamknij okno