Przypis: 2


Vergiliana… praemia – Wergiliuszowa nagroda; aluzja do wywodzącego się ze zbioru Appendix Vergiliana epyllionu w 414 heksametrach pt. Culex, uważanego w dawnych wiekach za młodzieńczy utwór Wergiliusza (jego autorstwo jest dziś sporne), opowiadający o komarze, który uratował śpiącego pasterza od śmierci – ukąsił go, dzięki czemu pasterz w porę dostrzegł pełznącego ku niemu węża. Publius Vergilius Maro, 70-19 p.n.e. – jeden z najwybitniejszych poetów rzymskich. [GF, JN]


Zamknij okno