Przypis: 2


Poeta wykorzystuje wieloznaczność łac. słowa candidus: sławny (w odniesieniu do Aulusa) i szczery, jasny (w odniesieniu do jego słów). [JN]


Zamknij okno