Przypis: 1


Franciszek Masłowski (Franciscus Maslovius) – przyjaciel Jana Kochanowskiego, towarzysz jego studiów. Zmarł w Padwie. [JN]


Zamknij okno