Przypis: 2


Poeta wykorzystuje znany topos: obraz nie jest w stanie oddać charakteru. Topos ten jest często podnoszony w renesansowych traktatach poświęconych poezji, która w przeciwieństwie do malarstwa jest w stanie oddać charakter, cnoty i talent człowieka. Por. A. Minturno, De poeta libri VI. [JN]


Zamknij okno