Przypis: 1


Andrzej Dudycz (Andreas Duditius, 1533–1589) – węgierski humanista i dyplomata, przyjaciel ze studiów Jana Kochanowskiego. Dyplomata cesarski, od 1565 na służbie Zygmunta Augusta. Biskup Pecsu, zrezygnował z godności po przejściu na luteranizm. Por. Koch. Foric. 26. [JN]


Zamknij okno