Przypis: 3


gelido … ab axe – mroźny biegun symbolizuje północ. Według wyobrażeń ludzi XVI w. Polska znajdowała się na dalekiej, mroźnej północy. [JN]


Zamknij okno