Przypis: 4


Raptor Pelasgae virginis – Boreasz, wiatr wiejący z północy, zakochał się i porwał królewnę ateńską Orejtyję, por. Ov. Met. VI. 675–718. Pelazgijski, od Pelasgosa, herosa eponima mitycznego ludu Pelazgów zamieszkującego Arkadię i Peloponez, tu w znaczeniu „grecki”. [JN]


Zamknij okno