Przypis: 5


Tantal został skazany na wieczne męki w Tartarze (łac. Orcus) za podanie zaproszonym na ucztę bogom potrawy z ciała swojego syna. Mimo że stał w wodzie po szyję i tuż pod jabłonią, nie mógł zaczerpnąć uciekającej przed nim wody ani dosięgnąć wiszących nad jego głową owoców; por. Ov. Met. IV 456. [JN]


Zamknij okno