Przypis: 7


Kochanowski nawiązuje do sporów o majątek po ojcu, Piotrze Kochanowskim. Utwór mógł zatem powstać w 1566 roku, kiedy Kochanowski wrócił do kraju po śmierci matki w celu ostatecznego uregulowania spraw majątkowych. Dudycz był w tym czasie w Polsce. [JN]


Zamknij okno