Przypis: 8


vates Musis sacer – poeta jako święty wieszcz muz. [JN]


Zamknij okno