Przypis: 2


Lesbia, amata mihi es – por. „quantum a me Lesbia amata meast” (Catull. 87); motyw z Katullusa (Catull. 72): „dilexi tum te non tantum ut vulgus amicam, / sed pater ut gnatos diligit et generos”. Cały ten epigram wydaje się być zresztą kompilacją motywów z Catull. 72 i 87. [GF, JN]


Zamknij okno