Przypis: 3


lachrymarumque hymbre perhenni – lachrymarumque imbre perenni – i wiecznym deszczem łez. Przydechy użyte dla stworzenia onomatopei. [JN]


Zamknij okno