Przypis: 1


Naevolus – imię zaczerpnięte z poezji rzym.; por. np. Juv. 9 i Mart. (II 46). [JN]


Zamknij okno