Przypis: 1


George Buchanan (1506–1582) – szkocki humanista, poeta i historyk. Europejską sławę przyniosła mu m.in. tragedia Jephte spolszczona przez Jana Zawickiego i horacjańska parafraza Psałterza. Kochanowski wzorował się na niej, tworząc swój Psałterz Dawidów. [JN]


Zamknij okno