Przypis: 2


SolymaeiJerozolimy (nazwa łac. Ierusalem przekształcona ze względów rytmicznych; zabieg taki często był stosowany w poezji nowołacińskiej, np. Sigismundus > Sismundus u poetów z czasów Zygmunta Starego). [JN]


Zamknij okno