Przypis: 3


Solymaei carmina regis – pieśni króla jerozolimskiego – chodzi o Psałterz wg tradycji napisany przez króla Dawida. Kochanowski bardzo wysoko cenił parafrazę Buchanana, przejmując szereg jego rozwiązań w swojej własnej adaptacji tej księgi biblijnej. [JN]


Zamknij okno