Przypis: 1


certamen dulce LyaeiLyaeus – z gr. Lyaíos (Wyzwoliciel), epitet Dionizosa, występujący m.in. w poezji Anakreonta (por. Koch. Foric. 69,3). Peryfraza Kochanowskiego oznacza pijatykę. [GF]


Zamknij okno