Przypis: 2


ingratae … puellae – niewdzięczna dziewczyna jest częstym tematem elegików rzymskich, gł. Tibullusa. [JN]


Zamknij okno